Thư viện Lạc Hồng
Relationship selling

Ký hiệu xếp giá
658.85 J73
Dewey
658.85
Xuất bản
2. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2008
Mô tả
446tr ; 26 cm
ISBN
9780071101080
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
selling
Ngày cập nhật
04/11/2008 02:53 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Table of Contents: What is Relationship Selling? Elements of Relationship Selling; Managing the Relationship - Selling Process.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000103  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 773