Thư viện Lạc Hồng
Selling: building partnerships

Ký hiệu xếp giá
658.85 W436
Dewey
658.85
Xuất bản
6. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007
Mô tả
481tr ; 26 cm
ISBN
9780071108300
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Selling
Ngày cập nhật
04/11/2008 02:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Table of Contents: The Field of selling; Knowledge and skill requirements; The partnership process; The salesperson as manager
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000093  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1830