Thư viện Lạc Hồng
Leadership by the book: tools to transform your workplace

Ký hiệu xếp giá
658.409 B639
Dewey
658.409
Xuất bản
4. - New York: william Morrow, 1999
Mô tả
220tr ; 22 cm
ISBN
9780688172398
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
leadership
Ngày cập nhật
04/11/2008 03:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book tells a story that portrays three different leaders- at least one of whom is probably much like you - and how together thay were able to tap into the leadership principles of Jesus in a practical and effective way.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000287  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 851