Thư viện Lạc Hồng
The small business owner’s manual: everything you need to know to start up and run your business

Ký hiệu xếp giá
658.022K35
Dewey
658.022
Xuất bản
1. - Franklin Lakes, NJ: Career Press, 2005
Mô tả
311tr ; 25 cm
ISBN
9781564148131
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
small business
Ngày cập nhật
04/11/2008 03:05 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introduction; Beginnings of Your Small Business; Sales and Selling: The Oxygen of Business; Marketing: Artillery for Sales; Your Incredible website and E-store; Hiring and Firing: Weeding and Seeding; It's Okay to hate taxes; getting professional help; Business insurance; Finding and leasing a business location; Finance, Banking, and Getting OPM; Offering credit to customers; Accepting credit cards; Everything You nedd to know about computers in just a few pages.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000065  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1126