Thư viện Lạc Hồng
Motivating people for improved performance

Ký hiệu xếp giá
658.314M917
Dewey
658.314
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 2005
Mô tả
191tr ; 22 cm
ISBN
9781591397793
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Performance management
Ngày cập nhật
04/11/2008 03:09 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Helping Emplyees Find Meaning; Strengthening Personal Qualities; Fostering Commitment Beyond Just the Job; Retaining Your Top Performers; Selecting the Right Rewards; Recognition and Incentives.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000286  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1515