Human resource management for the hospitality and tourism industries

Ký hiệu xếp giá
658.3 N632
Dewey
658.3
Xuất bản
1. - USA: Elsevier Inc., 2007
Mô tả
305tr ; 25 cm
ISBN
9780750665728
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Human resource management
Ngày cập nhật
04/11/2008 03:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Human resource management and the tourism and hospitality industry: An introduction; International human resource management; Organizational culture; Labour markets; Recruitment and selection; Equal opportunities and managing diversity; Training and development; Performance management and performance appraisal; Reward strategies in the tourism and hospitality; Employee relations, involvement and participation; Welfare, health and safety; Grievance and disciplinary procedures.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000005  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 982