Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy

Ký hiệu xếp giá
628.92Ky-C
Dewey
628.92
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
166tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/07/2004 05:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - phát hiện cháy và báo động cháy 2. Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy 3. Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - thuật ngữ chuyên dùng cho PCCC, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm 4. Hệ thống phát hiện và báo động cháy - quy định chung 5. Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế XD - Thuật ngữ và định nghĩa 6. An toàn cháy - yêu cầu chung 7. Phân loại cháy 8. Phòng cháy - dấu hiện an toàn 9. Phòng, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế 10. Phòng cháy chữa cháy - chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu thiết kế 11. Phòng cháy chữa cháy - nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế 12. Thiết bị PCCC - ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kỹ thuật 13. Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng 14. Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000740  Còn  Rỗi          
100000741  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 616