Thư viện Lạc Hồng
Hotel convention sales, services, and operations

Ký hiệu xếp giá
647.94068 G6188h 2007
Dewey
647.94068
Xuất bản
1. - USA: Elsevier Inc., 2007
Mô tả
312tr ; 26 cm
ISBN
9780750679022
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Hotel, services
Ngày cập nhật
04/11/2008 04:36 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book will also provide the beginning meeting or special event planners with more knowledge of the facility side of the planning process. Many group planners are part-time, have other responsibilities, and often receive little or no formal training. This book wikk provide those individuals with additional knowledge about the facility and services available at the destination, thereby improving their overall meeting success.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000208  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 994