Thư viện Lạc Hồng
Fundamentals of human resource management

Ký hiệu xếp giá
658.3 F981
Dewey
658.3
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill/Irwin, 2007
Mô tả
594tr ; 26 cm
ISBN
9780071108553
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
human resource management
Ngày cập nhật
04/11/2008 04:44 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: The Human Resource Environment; Acquiring and Preparing Human Resources; Assessing Performance and Developing Employees; Compensating Human Resource; Meeting Other HR Goals.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000023  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 601