Thư viện Lạc Hồng
Phòg cháy chữa cháy trong xây dựng

Ký hiệu xếp giá
628.92 Ph-D
Dewey
628.92
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
55tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/07/2004 05:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - phát hiện cháy và báo động cháy 2. Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy 3. Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - thuật ngữ chuyên dùng cho PCCC, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm 4. Hệ thống phát hiện và báo động cháy - quy định chung 5. Thiết bị chữa cháy - trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000742  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 207