Thư viện Lạc Hồng
Accounting for decision making and control

Ký hiệu xếp giá
658.151Z72
Dewey
658.151
Xuất bản
5. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2006
Mô tả
800tr ; 26 cm
ISBN
9780071115544
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Accounting
Ngày cập nhật
04/11/2008 05:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: The Nature of Costs; Opportunity Cost of Capital Budgeting; Organizational Architecture; Responsibility Accounting and Transfer Pricing; Budgeting; Cost Allocation: Theory; Cost Allocation: Practices; Absorption Cost Systems; Criticism of Absorption Cost systems: Incentive to Overproduce; Criticism of Absorption Cost systems: Inaccurate Product Costs; Standard Costs: Direct Labor and Materials; Overhead and Marketing Variances; Management Accounting in a Changing Environment.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000099  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 293