Thư viện Lạc Hồng
Java programming: complete concepts and techniques

Ký hiệu xếp giá
005.133S5453
Dewey
005.133
Xuất bản
3. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2006
Mô tả
630tr ; 28 cm
ISBN
9781418859848
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Java programming
Ngày cập nhật
04/11/2008 06:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: An Introduction to Java and Program Design; Creating a Java Application and Applet; Manipulating Data using Methods; Decision Making and Repetition with Reusable Objects; Array, Loops, and Layout Managers Using External Classes; Creating Menus and Button Arrays Using the Abstract Windows Toolkit; Swing Interfaces with Sorting and Searching; Writing Data to a Sequential Data File.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000130  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1004