Thư viện Lạc Hồng
Managerial economics

Ký hiệu xếp giá
338.5024658 H6695
Dewey
338.5024658
Xuất bản
10. - Thomson/South-Western, 2003
Mô tả
771tr ; 26 cm
ISBN
0324183305
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Managerial economics
Ngày cập nhật
05/11/2008 08:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Overview of managerial economics; Demand analysis; Production and cost analysis; Market structure analysis and estimation; Long - term investment decisions.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000010  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1770