Thư viện Lạc Hồng
Collins cobuild pharasal verbs dictionary

Ký hiệu xếp giá
423.1C7122 2002
Dewey
423.1
Xuất bản
2. - London: HarperCollins Publishers, 2002
Mô tả
490tr ; 20 cm
ISBN
9780007134021
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, từ điển
Ngày cập nhật
05/11/2008 09:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The Cllins Cobuild Dictionary of Pharasal Verbs concentrates on one particular aspect of the grammar and vocabulary of English: combinations of verbs with adverbial or prepositional particles.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000235  Còn  Rỗi          
200000241  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1547