Thư viện Lạc Hồng
Creating wealth: retire in ten years using Allen’s seven principles of wealth

Ký hiệu xếp giá
332.024A4287
Dewey
332.024
Xuất bản
1. - New York: Free Press, 2006
Mô tả
257tr ; 24 cm
ISBN
9780743277259
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
financial
Ngày cập nhật
05/11/2008 09:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The Foundation; The Creating - Wealth Strategy; Concentrating: Being in the Right Place at the Right Time; Perpetuating Wealth: Spreading the Risk; Real Wealth.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000126  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2068