Thư viện Lạc Hồng
Equity shares, preferred shares and stock market indices

Ký hiệu xếp giá
332.632 P2229
Dewey
332.632
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
90tr ; 23 cm
ISBN
9780070620872
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Stock
Ngày cập nhật
05/11/2008 09:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Equity Shares and Preferred Shares; Dividend Discount Models; Margin Trading and Short Selling: An International Perspective; Stock Market Indices; Sources and References; Solutions to end - of - Chapter Exercises.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000273  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2284