Thư viện Lạc Hồng
Strategic organizational communication: in a global economy

Ký hiệu xếp giá
302.2C7541
Dewey
302.2
Xuất bản
6. - Belmont, CA: Thomson/Wadworth, 2005
Mô tả
484tr ; 24 cm
ISBN
9780534636210
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
communication
Ngày cập nhật
05/11/2008 09:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Underlying Concepts; Strategies of Organizing; Challenges in the Twenty - First Century
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000165  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 618