Thư viện Lạc Hồng
Managing the nonprofit organization: principles and practices

Ký hiệu xếp giá
658.048D794
Dewey
658.048
Xuất bản
New York: HarperCollins Publishers, 2005
Mô tả
235tr ; 20 cm
ISBN
9780060851149
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nonprofit organization
Ngày cập nhật
05/11/2008 09:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: The Mission Comes First: and your role as a leader; From Mission to Performance: effective strategies for marketing, innovation, and fund development; Managing for Performance: how to define it; haw to measure it; People and Relationships: your staff, your board, your volunteers, your community; Developing Yourself: as a person, as an executive, as a leader.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000223  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 863