Thư viện Lạc Hồng
Introduction to economics : the wealth and poverty of nations

Ký hiệu xếp giá
330 G994
Dewey
330
Xuất bản
1. - Fort Worth: 1994
Mô tả
640tr ; 25 cm
ISBN
9780030982910
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
economics
Ngày cập nhật
05/11/2008 10:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is designed to help students think seriously about the vital questions of economics: Why do people and nations prosper? When do markets work well? What can goverments to do promote economic prosperity? It is easy for students of economics - perhaps dictracted by new ternomilogy, graphs, formulas, and the like - to lose sight of the central issues. Our objective is to keep that from happening.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000007  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 816