Thư viện Lạc Hồng
Managing meetings

Ký hiệu xếp giá
658.456 H662
Dewey
658.456
Xuất bản
1. - New York: Dorling Kindersley, 1998
Mô tả
72tr ; 18 cm
ISBN
0751305294
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
meetings
Ngày cập nhật
05/11/2008 10:41 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Using Meeting Effectively; Preparing for a meeting; Attending a meeting; Chairing a Meeting.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000173  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 596