Thư viện Lạc Hồng
Money, banking, and financial markets

Ký hiệu xếp giá
332C3877
Dewey
332
Xuất bản
2. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2008
Mô tả
629tr ; 26 cm
ISBN
9780073523095
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Money, bank, financial
Ngày cập nhật
05/11/2008 10:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Money and the Financial System; Interest Rates, Financial Instruments, and Financial Market; Financial Institutions; Central Banks, Monetary Policy; and Financial Stability; Modern Monetary Economics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000003  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1021