Thư viện Lạc Hồng
The economics of money, banking, and financial markets

Ký hiệu xếp giá
332M67827
Dewey
332
Xuất bản
5. - Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1998
Mô tả
754tr ; 24 cm
ISBN
9780321014405
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
money, banking, financial markets
Ngày cập nhật
05/11/2008 11:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents in Brief: Introduction; Financial Markets; Financial Institutions; Central Banking and the Conduct of Monetery Policy; Monetary Theory.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000077  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1529