Thư viện Lạc Hồng
Introduction to managerial accounting

Ký hiệu xếp giá
658.15 F666
Dewey
658.15
Xuất bản
Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2002
Mô tả
612tr ; 28 cm
ISBN
9780072422245
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
managerial accounting
Ngày cập nhật
05/11/2008 07:53 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Managerial Accounting and the Business Environment; An Introduction to Managerial Accounting and Cost Concepts; Systems Design: Job-Order Costing, Activity-Based Costing, Process Costing; Cost Behavior: Analysis and Use; Cost-Volume-Profit Relationships; Profit Planning; Standard Costs; Flexible Budgets and Overhead Analysis; Decentralization; Relevant Costs for Decision-Making; Capital Budgeting Decisions; "How Well Am I Doing?" Statement of Cash Flows, Financial Statement Analysis.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000011  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 424