Project management: a managerial approach

Ký hiệu xếp giá
658.404 M200R
Dewey
658.404
Xuất bản
3. - America: Wiley, 1995
Mô tả
767tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/11/2008 09:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: Project Initiation; Project Implementation; Project Termination, Multicultural Projects, and Unsolved Problems.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000071  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 453