Thư viện Lạc Hồng
Managing sales leads: turning cold prospects into hot customers

Ký hiệu xếp giá
658.81O_12
Dewey
658.81
Xuất bản
[Chicago, Ill.]: Thomson/South-Western, 2007
Mô tả
255tr ; 24 cm
ISBN
9780324205466
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
sales
Ngày cập nhật
06/11/2008 01:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contens: Making the Case; Managing the Process; Estimating the Number of Inquiries Needed and Finding Hot Sources; Rules-Formal and Informal.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000116  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1211