Thư viện Lạc Hồng
Behavioral corporate finance

Ký hiệu xếp giá
658.15S542
Dewey
658.15
Xuất bản
Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007
Mô tả
203tr ; 23 cm
ISBN
9780072848656
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Behavioral corporate finance
Ngày cập nhật
06/11/2008 02:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Behavioral Foundations; Valuation; Capital Budgeting; Perceptions about Risk and Return; Inefficient Markets and Corporate Decisions; Capital Structure; Dividend Policy; Agency Conflicts and Corporate Governance; Group Process; Mergers and Acquisitions; Application of Real - Option techniques to Capital Budgeting and Capital Structure.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000207  Còn  Rỗi          
200000294  Còn  Rỗi          
200000296  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 491