Leading through conflict: how successful leaders transform differences into opportunities

Ký hiệu xếp giá
658.409 G354
Dewey
658.409
Xuất bản
Boston: Harvard Business School Press, 2006
Mô tả
273tr ; 24 cm
ISBN
9781591399193
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
leadership
Ngày cập nhật
06/11/2008 03:19 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: pt. I: Three faces of leadership. The demagogue ; The manager ; The mediator -- pt. 2: Eight tools for the leader as mediator. Integral vision ; Systems thinking ; Presence ; Inquiry ; Conscious communication ; Dialogue ; Bridging ; Innovation -- Conclusion: Transforming conflict into opportunity -- Appendix: When conflict erupts : guidelines in times of crisis.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000128  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1526