Thư viện Lạc Hồng
AutoCAD R14 T2 - Thực hành thiết kế kiến trúc

Ký hiệu xếp giá
721.006 6AutoCAD
Dewey
721.006 6
Xuất bản
1. - H.: Giao thông vận tải, 2001
Mô tả
269tr ; 29,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2004 09:43 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tạo và lưu trữ các vật thể 3D kiến trúc Chương 2: Thức hiện bản vẽ 2D + 3D một công trình đơn giản Chương 3: Diễn hoa và phối cảnh màu công trình kiến trúc
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000802  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 875