Thư viện Lạc Hồng
Management skills for new managers

Ký hiệu xếp giá
658 E47
Dewey
658
Xuất bản
New York: American Management Association, 2005
Mô tả
144tr ; 23 cm
ISBN
9780814408308
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/11/2008 03:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Defining Your Role; Effective Communication; Performance Management; The Four Phases of Learning; Motivation; Delegation for Growth and Development; Coaching for performance; Moving forward with Your Own Situations.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000259  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 529