Thư viện Lạc Hồng
Keeping employees accountable for results

Ký hiệu xếp giá
658.312 5M647
Dewey
658.312 5
Xuất bản
New York: American Management Association, 2006
Mô tả
145tr ; 23 cm
ISBN
9780814473207
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
employees
Ngày cập nhật
06/11/2008 03:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Set expectations -- Invite commitment -- Measure results -- Provide feedback -- Link to consequences -- Evaluate for effectiveness
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000203  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 671