Thư viện Lạc Hồng
Organizing for success: more than 100 tips, tools, ideas, and strategies for organizing and prioritizing work

Ký hiệu xếp giá
658.409Z45
Dewey
658.409
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2005
Mô tả
168tr ; 23 cm
ISBN
9780071457781
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
success
Ngày cập nhật
06/11/2008 04:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Taking control of your day -- The keys to successful goal setting and meeting deadlines -- Nine easy steps to establishing a goal -- Organizing, planning, and prioritizing: daily and weekly -- Apply the veggie principle -- Prioritizing and multi-tasking quickly and accurately -- Finding more time in a day -- Control your desk -- Prevent and limit interruptions -- Manage, control, and write more effective e-mail -- Managing the phone and using voice mail -- Delegation that empowers -- Planning an effective meeting -- How to recognize and manage procrastination.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000258  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1215