Thư viện Lạc Hồng
Instant sales

Ký hiệu xếp giá
658.85 S947
Dewey
658.85
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2006
Mô tả
179tr ; 23 cm
ISBN
9780071466646
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
sales
Ngày cập nhật
06/11/2008 04:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: How to use this book -- Charlie concentrates on conversion rate -- Sales made simple -- Quotes -- Scripts -- Customer service -- Phone power -- Point of sale -- Getting into action.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000199  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 423