Thư viện Lạc Hồng
Corporate communication

Ký hiệu xếp giá
658.45A691
Dewey
658.45
Xuất bản
4. - Boston: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
270tr ; 23 cm
ISBN
9780071254113
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Corporate communication
Ngày cập nhật
06/11/2008 04:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book describes not only what is happening in an era of advanced communication but what companies can do to stay one step ahead of the competition. By creating a coordinated corporate communication system, organization will be able to face the new century with the strategies and tools that few companies in the world have at their fingertips.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000255  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 564