Thư viện Lạc Hồng
Writing winning business proposals: your guide to landing the client, making the sale, persuading the boss

Ký hiệu xếp giá
808.066 65F853
Dewey
808.066 65
Xuất bản
New York: McGraw-Hill, 2003
Mô tả
302tr ; 23 cm
ISBN
9780071396875
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Writing, business
Ngày cập nhật
06/11/2008 06:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is Written for Business people who prepare proposals (and for business people who evaluate them). If you are a consultant who owns your own business or who works for a firm of two or twothousand, if you are an internal consultant who "sells" services to your own organization, if you are a business executive who "sells" ideas to your management, you will benefit greatly from this book.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000219  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 463