The McGraw-Hill 36-hour project management course

Ký hiệu xếp giá
658.404 C772
Dewey
658.404
Xuất bản
New York: McGraw-Hill, 2005
Mô tả
346tr ; 23 cm
ISBN
9780071438971
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
project management
Ngày cập nhật
06/11/2008 06:36 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Project Management; Project Management Concepts; The Project Management Leader; The Process of Managing Projects; Planning Concepts; High-Level Planning; Detailed Planning for Execution; Building and Developing a Team; Facilitating Project Execution and Closeout; The Context for Project Management; Controlling Project work; Organizational Project Management Maturity.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000216  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 446