Painless project management

Ký hiệu xếp giá
658.404 M145
Dewey
658.404
Xuất bản
Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons Ltd., 2007
Mô tả
252tr ; 24 cm
ISBN
9780470117217
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
project management
Ngày cập nhật
06/11/2008 06:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The Painless Faster, Simpler Method for Smaller Projects and Newer Project Managers; The Painless Tried - and - True Method For Larger, More Complex Projects and Experienced Project Managers.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000297  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1127