Thư viện Lạc Hồng
Start your own import/export business: your step-by-step guide to success

Ký hiệu xếp giá
658.11D718
Dewey
658.11
Xuất bản
2. - [Irvine Calif.]: Entrepreneur Press, 2007
Mô tả
264tr ; 23 cm
ISBN
9781599181080
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business
Ngày cập nhật
06/11/2008 07:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: International Trade: Passport to Success; Import/Export 101; The World Stage: Politics Plays a Role; Trade Routes: Daily Operations; Rituals and Red Tape; Charting Your Trade Route: Market Research; The Armchair Trader: Working Online; The Trader's Trunk: Start-Up Basics; Trade Dollars: Figuring Your Finances; Employees, Insurance, and Other Facts of Life; Inside the Cargo Hold: Your Business Equipment; The Trader's Trumpet: Advertising and Marketing; More Trade Dollars: Effectively; Fair Winds or Foul Seas; International Trade Resources;
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000281  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1126