Fundamentals of project management

Ký hiệu xếp giá
658.404 L673
Dewey
658.404
Xuất bản
3. - New York: American Management Association, 2007
Mô tả
164tr ; 23 cm
ISBN
9780814408797
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
project management
Ngày cập nhật
07/11/2008 08:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contens: An overview of project management -- The role of the project manager -- Planning the project -- Developing a mission, vision, goals, and objectives -- Using the work breakdown structure to plan the project -- Scheduling project work -- Producing a workable schedule -- Project control and evaluation -- Project control using earned value analysis -- Managing the project team -- How to make project management work in your company -- Project management for everyone.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000262  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 589