Instant profit

Ký hiệu xếp giá
658.022 S947
Dewey
658.022
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2006
Mô tả
105tr ; 23 cm
ISBN
9780071466684
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
profit
Ngày cập nhật
07/11/2008 08:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introduction; How to use this book; Charlie discovers that profit is king; Determine your current situation; Your profit chase starts with you; The 4 M’s of profit : management : money : marketing : merchandise; Testing and measuring; Conclusion; Getting into action.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000266  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 797