Thư viện Lạc Hồng
Operations management cases

Ký hiệu xếp giá
658.5G311
Dewey
658.5
Xuất bản
1. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2005
Mô tả
160tr ; 23 cm
ISBN
9780072918663
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Operations management
Ngày cập nhật
07/11/2008 08:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Forecasting; Waiting Lines; Supply Chain Management; Quality Control; Project Management; Facility Location; Aggregate Scheduling.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000267  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 897