Thư viện Lạc Hồng
Rọ đá trong các công trình thủy lợi - giao thông XD

Ký hiệu xếp giá
627.8Ro-D
Dewey
627.8
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2001
Mô tả
101tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2004 09:58 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Kết cấu và phân loại rọ đá Chương 2: Kết cấu nền công trình và cách xếp rọ đá Chương 3: Công trình thủy lợi bằng rọ đá Chương 4: Công trình biển bằng rọ đá Chương 5: Công trình rọ đá với việc bảo vệ môi trường Chương 6: Tổ chức thi công
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000804  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 961