Thư viện Lạc Hồng
Magic numbers for sales management: key measures to evaluate sales success

Ký hiệu xếp giá
658.81D261
Dewey
658.81
Xuất bản
1. - Singapore: John Wiley, 2007
Mô tả
290tr ; 26 cm
ISBN
9780470821879
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
sales
Ngày cập nhật
07/11/2008 08:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Sales Planning; Sales Management and Selling; Sales Performance and Review
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000292  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1464