Thư viện Lạc Hồng
A survival guide to managing employees from hell: handling idiots, whiners, slackers, and other workplace demons

Ký hiệu xếp giá
658.304 5S426
Dewey
658.304 5
Xuất bản
New York: American Management Association, 2007
Mô tả
230tr ; 23 cm
ISBN
9780814474082
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
employees
Ngày cập nhật
07/11/2008 08:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Bad Attitude; Incompetent; Personal Issues;Trust and Honesty; Communication; Putting It All Together.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000265  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 479