Thư viện Lạc Hồng
Fundamentals of investment management

Ký hiệu xếp giá
332.6H671
Dewey
332.6
Xuất bản
6. - Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin, 1996
Mô tả
708tr ; 24 cm
ISBN
9780256246247
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Investments
Ngày cập nhật
07/11/2008 09:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Introduction to Investments; Analysis and Valuation of Equity Securities; Issues in Efficient Markets; Fixed - Income and Leveraged Securities; Derivative Products; Broadening the Investment Perspective; Introduction to Portfolio Management.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000161  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1472