Thư viện Lạc Hồng
Multinational business finance

Ký hiệu xếp giá
658.1599 M9615
Dewey
658.1599
Xuất bản
8. - America: Addison Wesley, 1998
Mô tả
854tr ; 24 cm
ISBN
9780201524857
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/11/2008 09:35 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: The International Financial Environment; Foreign Exchange Markets; Measuring and Managing Foreign Exchange Exposure; Financing the Global Firm; Foreign Investment Decisions; Managing Multinational Operrations; Advanced Topics in Multinational Finance.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000253  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 775