Thư viện Lạc Hồng
Managing global accounts: nine critical factors for a world-class program

Ký hiệu xếp giá
658.84 C246
Dewey
658.84
Xuất bản
1. - Mason, Ohio: Thomson, 2006
Mô tả
268tr ; 24 cm
ISBN
9780324400762
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
global accounts
Ngày cập nhật
07/11/2008 10:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book lays out a Framework for building a successful program for managing global accounts. They highlight the critical success factors necessary for a global account program to satisfy the needs of both global accounts and global suppliers.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000159  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1395