Thư viện Lạc Hồng
Lifespan investing: building the best portfolio for every stage of your life

Ký hiệu xếp giá
332.6P679
Dewey
332.6
Xuất bản
New York: McGraw-Hill, 2008
Mô tả
207tr ; 24 cm
ISBN
9780071498111
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Portfolio Management, envestment
Ngày cập nhật
07/11/2008 10:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Fundamental Analysis; Technical Analysis; Portfolio Management; Portfolio Management for Ages 20 to 25; Portfolio Management for Ages 25 to 30; Portfolio Management for Ages 30 to 35; Portfolio Management for Ages 35 to 40; A Broader Perspective; Portfolio Management for Ages 40 to 45; Portfolio Management for Ages 45 to 50; Portfolio Management for Ages 50 to 55; Portfolio Management for Ages 55 to 60; Portfolio Management for Ages 60 Plus; Portfolio Management in Retirement.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000170  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 593