Thư viện Lạc Hồng
Văn bản hướng dẫn thực hiện bảo vệ môi trường trong quản lý phát triển đô thị nông thôn và đầu tư xây dựng

Ký hiệu xếp giá
363.795 97Vă-D
Dewey
363.795 97
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
214tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2004 10:09 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn Phần 2: Các văn bản quy định bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000806  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1714