Thư viện Lạc Hồng
70-299 MCSE guide to implementing and administering security in a microsoft windows server 2003 network

Ký hiệu xếp giá
005.8 B2742
Dewey
005.8
Xuất bản
1. - Boston: Thomson Course Technology, 2006
Mô tả
578tr ; 23 cm
ISBN
9780619217136
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
microsoft windows server 2003
Ngày cập nhật
24/11/2008 09:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Introduction to Windows Server 2003 Security; Planning and Configuring Security Policies; Deploying and Managing Security Policies; Troubleshooting Security Policies; Planning and Deploying Patch Management; Planning and Troubleshooting Patch Management Infrastructure; Planning and Deploying Security for Network Communications; Troubleshooting IPSec Policies; Planning and Deploying Puplic Key Infrastructure; Planning and Deploying Authentication for Remote Access Users; Planning and Configuring Security for Wireless Networks; Troubleshooting PKI, Remote Access, and Wireless Policies; Advanced Problem Resolution.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000418  Còn  Đang mượn  nv0001029  Trần Huỳnh Quốc Vũ  13/08/2019 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 327