Thư viện Lạc Hồng
Public finance: principles and policy

Ký hiệu xếp giá
336 A5471
Dewey
336
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Houghton Mifflin Co., 2003
Mô tả
649tr ; 24 cm
ISBN
9780618214495
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Public, finance
Ngày cập nhật
24/11/2008 09:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Overview of the Puplic Sector and Methods of Analysis; Market Efficiency, Market Failure, and the Need for Governments; Social Choice and Analysis of Goverment Programs; Efficiency and Equity Effects of Taxes and Subsidies; Particular Taxes and Policy Issuse; Multilevel Government and Intergovernmental Relations.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000459  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 806